Korporacja

Wydatki wojenne

Wraz z przystąpieniem Stanów Zjednoczonych do II wojny światowej w końcu 1941 r. wydatki rządowe gwałtownie wzrosły; Skarb Państwa wyemitował na ich pokrycie ogromne ilości obligacji. Fed zgodziła się pomóc Skarbowi w obniżeniu kosztów finansowania wojny przez zamrożenie stóp procentowych na tak niskim poziomie, jaki utrzymywał się przed wybuchem wojny: 3/8% od weksli skarbowych i 2,5% od długoterminowych obligacji skarbowych. Za każdym razem, kiedy stopy procentowe zaczynały rosnąć powyżej ustalonego poziomu, zaś ceny obligacji spadać, Fed miała dokonywać operacji otwartego rynku, podwyższając w ten sposób ceny obligacji i obniżając stopy procentowe. Skutkiem tych działań był ostry skok bazy monetarnej i podaży pieniądza. W rezultacie Fed odstąpiła od kontrolowania podaży pieniądza na rzecz finansowania potrzeb rządowych. Po zakończeniu wojny Fed w dalszym ciągu utrzymywała stopy procentowe na wyznaczonym poziomie, ponieważ zaś nacisk na ich wzrost znacznie zelżał, polityka ta nie prowadziła do eksplozji podaży pieniądza. Kiedy jednak w 1950 r. wybuchła wojna w Korei, stopy procentowe znowu zaczęły rosnąć i Fed znalazła się ponownie w przymusowej sytuacji, szybko zwiększając bazę monetarną. Rozkręcająca się spirala inflacji (indeks cen konsumpcyjnych skoczył o 8% pomiędzy rokiem 1950 i 1951) skłoniła Fed do powrotu do kontrolowanej strategii pieniężnej i uwolnienia stóp procentowych.

Ciekawe artykuły o finansach:

Wydatki wojenne
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
Previous article
Wspolpraca dlugofalowa
Next article
Co to jest BIK
About the author
related articles