Korporacja

Wspolpraca dlugofalowa

Długofalowa współpraca z klientami przynosi bankowi jeszcze inną korzyść. Żaden bank, formułujący klauzule restrykcyjne wprowadzane do umowy kredytowej, nie jest w stanie przewidzieć wszystkich ewentualności; zawsze pozostają w zasięgu pożyczkobiorcy ryzykowne działania, których nie udało się wyeliminować. Jeżeli jednak pożyczkobiorcy zależy na podtrzymaniu długookresowej współpracy z bankiem, która umożliwia mu uzyskanie przyszłych, niskooprocentowanych kredytów? Pożyczkobiorca ma wówczas silną motywację do unikania ryzykownych działań, które mogłyby zakłócać tę współpracę, nawet jeśli działania te nie zostały wyspecyfikowanie w umowie kredytowej. Jeżeli bank nie uważa działań pożyczkobiorcy za wskazane, to nawet jeśli nie stanowią one naruszenia umowy kredytowej, dysponuje pewnymi środkami odstraszającymi pożyczkobiorcę od tego rodzaju aktywności: bank może zagrozić odmową kredytowania w przyszłości. Długookresowe związki z klientami umożliwiają bankom radzenie sobie z ryzykiem nadużycia nawet w nieprzewidywalnych warunkach. Zalety nawiązywania długotrwałej współpracy z klientami stanowią sygnał, że bliższe związki pomiędzy przedsiębiorstwami a bankami mogłyby przynieść korzyści dla obydwu stron. Jednym ze sposobów utworzenia tego typu relacji ze strony banku mogłoby być przejęcie części udziałów lub wprowadzenie kilku osób do rady nadzorczej przedsiębiorstw będących pożyczkobiorcami.

Ciekawe artykuły o finansach:

Wspolpraca dlugofalowa
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
Previous article
Wsparcie naukowcow
Next article
Wydatki wojenne
About the author
related articles