Korporacja

Wsparcie naukowcow

Pracownicy naukowi banków i rady wspierają personel zarządzający banków, proponując rozwiązania przydatne w sektorze bankowym oraz na innych rynkach i w instytucjach finansowych, służą również kontrolerom bankowym radami technicznymi, jakie mogą być potrzebne podczas prowadzonych kontroli. Rada Gubernatorów podejmuje decyzje o zezwoleniu na fuzje banków, dlatego personel naukowy zarówno Rady jak i banku, w którego regionie ma być zawarta fuzja, przygotowuje informacje o jej konsekwencjach dla środowiska konkurencyjnego okręgu. Ekonomiści, w celu zapewnienia zgodności poczynań banków z Community Reinvestment Act, analizują ponadto aktywność kredytową banków w różnych społecznościach.
Z uwagi na nasilający się wpływ zjawisk zachodzących w innych państwach na gospodarkę Stanów Zjednoczonych, personel naukowy, przede wszystkim nowojorskiego banku Fed i Rady, opracowuje raporty dotyczące największych potęg gospodarczych świata. Ponadto, ze względu na rosnące znaczenie rynków walutowych w procesie polityki pieniężnej, prowadzone są badania nad nowymi instrumentami na rynkach walutowych, mające również wspierać pracę biura walutowego. Ekonomiści, dzięki opracowywanym prognozom wzrostu rezerw i wzrostu agregatów pieniężnych, wspomagają nadto prace biura otwartego rynku.

Ciekawe artykuły o finansach:

Wsparcie naukowcow
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
Previous article
Wplyw sytuacji rynu aktywow na bilans przedsiebiorstwa
Next article
Wspolpraca dlugofalowa
About the author