Korporacja

Wplyw sytuacji rynu aktywow na bilans przedsiebiorstwa

Stan bilansu przedsiębiorstwa ma istotne znaczenie dla nasilenia problemów asymetrii informacji w systemie finansowym Gwałtowny spadek cen na rynku akcji jest jednym z czynników wywołujących znaczne pogorszenie bilansu przedsiębiorstwa, a w konsekwencji narastanie problemów negatywnej selekcji i ryzyka nadużycia na rynkach finansowych oraz groźby kryzysu finansowego. Spadek na rynku akcji oznacza obniżenie kapitału własnego osób prawnych, ponieważ ceny akcji są oszacowaniem wartości kapitału własnego firmy. Zmniejszenie kapitału własnego wywołane bessą na rynku akcji zniechęca pożyczkodawców do dalszego udzielania kredytów, ponieważ, jak wiemy, kapitał własny przedsiębiorstwa odgrywa rolę analogiczną do roli dodatkowego zabezpieczenia. Jeśli wartość kapitału własnego spada, maleje ochrona, jaką zapewnia on pożyczkodawcy, co zwiększa prawdopodobieństwo poniesienia strat z tytułu udzielonego kredytu. Ponieważ pożyczkodawcy są teraz słabiej zabezpieczeni przed skutkami negatywnej selekcji, zmniejszają pulę udzielanych kredytów, co z kolei wywołuje spadek inwestycji i produktu globalnego. Poza tym, spadek kapitału własnego przedsiębiorstw wywołany bessą na rynku akcji zwiększa ryzyko nadużycia, dostarczając firmom zaciągającym pożyczki dodatkowych bodźców do podejmowania ryzykownych inwestycji, skoro mają one obecnie mniej do stracenia, jeśli inwestycje te zakończą się niepowodzeniem.

Ciekawe artykuły o finansach:

Wplyw sytuacji rynu aktywow na bilans przedsiebiorstwa
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
Previous article
Wnioski
Next article
Wsparcie naukowcow
About the author