Korporacja

Wnioski

Nie można jednoznacznie rozstrzygnąć, czy dowodzenie oparte na modelach cząstkowych jest lepsze od opartego na modelach strukturalnych, czy na odwrót. Podejście oparte na modelach strukturalnych, stosowane przede wszystkim przez keynesistów, daje wyobrażenie o tym, w jaki sposób funkcjonuje gospodarka. Jeśli struktura jest poprawna, model strukturalny dokładniej przewiduje skutki polityki pieniężnej, pozwala przewidzieć wpływ polityki pieniężnej po wprowadzeniu zmiany instytucjonalnej i daje większą pewność co do kierunku przyczynowości pomiędzy M i Y. Jeśli jednak struktura modelu nie jest poprawnie skonstruowana i nie uwzględnia ważnych mechanizmów transmisyjnych polityki pieniężnej, jego wyniki mogą być bardzo mylące. Podejście cząstkowe, stosowane przede wszystkim przez monetarystów, nie zawęża sposobów oddziaływania polityki pieniężnej na gospodarkę i z większym prawdopodobieństwem określa pełny wpływ M na Y. Dowody cząstkowe nie są jednak w stanie wyeliminować przypadków odwrotnej przyczynowości, w której zmiany produktu są przyczyną zmian pieniądza lub działania czynnika zewnętrznego, który steruje zmianami zarówno podaży pieniądza, jak i produktu. Wysoka korelacja pieniądza i produktu może być zatem myląca, ponieważ kontrolowanie podaży pieniądza nie poprawia kontroli poziomu produktu.

Ciekawe artykuły o finansach:

Wnioski
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
Previous article
Wnioski z doswiadczen
Next article
Wplyw sytuacji rynu aktywow na bilans przedsiebiorstwa
About the author