Korporacja

globalizacja a rynek pracy

Doświadczenia trzech opisywanych państw z wyznaczaniem docelowych wielkości inflacji pozwalają wyprowadzić następujące wnioski. Po pierwsze, jak wynika z doświadczeń Nowej Zelandii i Wielkiej Brytanii, przyjęcie określonych limitów wielkości inflacji nie zapewnia spadku stopy inflacji bez jednoczesnego spadku produktu i wzrostu bezrobocia. Nadzieje na uzyskanie efektów dezinflacyjnych po niższych kosztach dzięki strategii ograniczania inflacji okazały się płonne. Po drugie, strategia limitów inflacyjnych okazała się jak dotąd skuteczna w utrzymywaniu inflacji na umiarkowanym poziomie. Istotną zaletą tej strategii jest stałe podtrzymywanie zainteresowania opinii publicznej stabilnością cen, co zwiększa odpowiedzialność banku centralnego za utrzymywanie inflacji na niskim poziomie i pomaga zmniejszyć wpływ nacisków politycznych na prowadzenie przez banki centralne bardziej proinflacyjnej polityki pieniężnej. Na ile skuteczna okazała się strategia sterowania inflacją w utrzymywaniu stopy inflacji  na niskim poziomie?  Na razie jest jeszcze  zbyt wcześnie  na odpowiedź. Niemniej jednak, wiele innych państw, w tym Australia, Finlandia, Izrael, Hiszpania i Szwecja, podążyło za Nową Zelandią, Kanadą oraz Wielką Brytanią, przyjmując strategię sterowania inflacją. Rosnąca popularność sterowania inflacją wskazuje, że może ono stać się w przyszłości powszechną strategią banków centralnych.

Ciekawe artykuły o finansach:

globalizacja a rynek pracy
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
Previous article
korporacja co to jest
Next article
globalizacja kultury definicja
About the author
related articles