Korporacja

Wklady czekowe

Wkłady czekowe oraz wkłady MMDA są wypłacane na żądanie; to znaczy, jeśli depozytariusz przyjdzie do banku i zażąda wypłaty, wypisując odpowiednie zlecenie, bank jest zobowiązany natychmiast wypłacić mu pieniądze. Z podobną sytuacją mamy do czynienia, kiedy osoba, która otrzymała czek wystawiony w ciężar rachunku bankowego, przedstawi ten czek; bank jest wówczas zobowiązany natychmiast wypłacić należną sumę (lub skredytować ją na rachunku beneficjenta czeku). Depozyty czekowe są aktywami depozytariusza, ponieważ stanowią część jego majątku. Ponieważ jednak depozytariusz może wystawić zlecenie wypłat}’ funduszy z rachunku, które bank zobowiązany jest uregulować, dla banku depozyty czekowe stanowią pasywa. Wkłady te zwykle są najtańszym źródłem funduszy dla banku, ponieważ depozytariusze są skłonni zrezygnować z wyższych odsetek na rzecz dostępu do płynnych aktywów, z których mogą korzystać podczas zakupów. Koszty, jakie ponosi bank, utrzymując wkłady czekowe, obejmują wypłatę odsetek oraz koszt obsługi rachunków – przetwarzania i przechowywania anulowanych czeków, przygotowywania i przesyłania miesięcznych wyciągów. zatrudnienia kasjerów (instalacji bankomatów), utrzymania reprezentacyjnych obiektów i dogodnie zlokalizowanych oddziałów, reklamy i marketingu usług banku wśród klientów. W ostatnich latach wysokość odsetek od wkładów czekowych i terminowych oszacowano na około 45% całkowitych kosztów operacji bankowych, podczas gdy koszty związane z obsługą rachunków (wynagrodzenia dla pracowników, czynsze za wynajem lokali, itp.) na około 50% wydatków operacyjnych.

Ciekawe artykuły o finansach:

Wklady czekowe
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
Previous article
Wielki kryzys
Next article
Wnioski z doswiadczen
About the author
related articles