Korporacja

Wielka brytania

Podobnie jak w Stanach Zjednoczonych, w odpowiedzi na rosnące obawy inflacyjne, w końcu 1973 r. Brytyjczycy wprowadzili sterowanie pieniądzem. Bank Anglii sterował wielkością M3, szerszego agregatu pieniężnego niż stosowany przez Fed, nie był jednak nadmiernie restryktywny: ogłaszane wielkości docelowe były .,przestrzegane”, a Bank Anglii często zmieniał główny kierunek lub zupełnie rezygnował z ich osiągania. Wynikiem była większa wrażliwość brytyjskich agregatów pieniężnych w porównaniu z amerykańskimi. Po przyspieszeniu inflacji w końcu lat siedemdziesiątych, w 1980 r. premier Margaret Thatcher ogłosiła wprowadzenie średniookresowej strategii finansowej, opartej na stopniowym przyśpieszaniu wzrostu M3. Niestety, zakładane wielkości M3 i Ml w Stanach Zjednoczonych wiązały się z podobnymi problemami: nie były rzetelnym wskaźnikiem zacieśniania polityki pieniężnej. Po 1983 r., powołując się na załamanie relacji pomiędzy M3 i dochodem narodowym, do jakiej doprowadziły innowacje finansowe, Bank Anglii odstąpił od sterowania M3 na rzecz węższego agregatu pieniężnego, MO (bazy monetarnej). Sterowanie M3 zostało czasowo zawieszone w październiku 1985 r. i zupełnie zarzucone w 1987 r., zaś z agregatów pieniężnych zrezygnowano w październiku 1990 r., kiedy kraj stał się członkiem Europejskiego Systemu Walutowego (EMS) i uzależnił swój kurs walutowy od marki niemieckiej.

Ciekawe artykuły o finansach:

Wielka brytania
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
Previous article
Wartosc waluty
Next article
Wielki kryzys
About the author