Korporacja

Ważne fazy zarządzania projektem

Zarządzanie projektem to proces, który ma kilka ważnych faz. Takich samych niezależnie od tego, jakiej branży dotyczy oraz jaki menadżer podejmuje się danego wyzwania. Inaczej o poszczególnych etapach mówi się poprzez stosowanie terminu,: fazy cyklu życiu projektu.

Najczęściej w literaturze przedmiotu mówi się o czterech najważniejszych fazach zarządzania projektem.
Definiowanie projektu

Praca nad żadnym projektem nie byłaby możliwa, gdyby nie dokładne zdefiniowanie zakresu prac poszczególnych osób, bez zapoznania ich z najważniejszymi celami oraz wdrożenia konkretnego harmonogramu prac.

Niekiedy ten etap dzieli się na trzy pomniejsze, czyli etap inicjowania projektu, etap definiowania projektu oraz etap budowy zespołu projektowego. Pracę nad projektem zaczyna się od zdefiniowania zadań stojących przed całym zespołem. Nie określa tego sam menadżer, ale w porozumieniu z klientem, którego wskazówki brane są pod uwagę.

Pomocne w tym zakresie są pytania, które pozwalają zdefiniować i zrozumieć własne potrzeby: czego dotyczy projekt, jaki problem ma rozwiązywać, jak można ocenić, czy projekt odniósł sukces, jakie istnieją ewentualne przeszkody, zagrożenia oraz czynniki ryzyka, które trzeba wziąć pod uwagę, definiując projekt. Dobre zdefiniowanie projektu ma również inne znaczenie: pozwala ocenić, jakie działania mieszczą się jeszcze w obrębie danego projektu, a jakie już nie: jest to szczególnie ważne w trakcie wykonywania projektu.
Planowanie

Planowanie ma na celu stworzenie jednoznacznego planu projektu, wstępnego harmonogramu oraz dokonania analizy wykonywanych prac. To jeden z najistotniejszych momentów w trakcie zarządzania projektem. Jeśli planowanie przebiegnie w niezakłócony sposób, można liczyć na to, że uda się uniknąć niepotrzebnej straty czasu oraz błędów na kolejnych etapach. Często etap planowania składa się z pomniejszych etapów: wybrania struktury projektu, planowania jego przebiegu i wykonywania projektu. Pod uwagę branych jest kilka możliwych rozwiązań oraz kilka opcji dotyczących wykorzystywanych zasobów.
Wykonanie planu projektu

Kolejnym etapem jest wykonywanie planu projektu, rozpoczynające się od powierzenia poszczególnych zadań członkom zespołu projektowego. W konsekwencji każda osoba pracująca nad projektem powinna dokładnie wiedzieć, czego się od niej oczekuje oraz w jakim czasie powinna sprostać określonym zadaniom.

Ten etap również można podzielić na krótsze fazy: określenie zasobów, czyli liczby osób, ilości materiałów i środków finansowych, które są potrzebne do wdrożenia wcześniej zdefiniowanego planu. Niezbędne jest również przygotowanie harmonogramy działań oraz oddelegowanie do prac poszczególnych członków zespołu. Na koniec pozostaje tylko wprowadzenie planu w życie.
Zamykanie projektu

Zamykanie projektu to etap, który jest możliwy po wykonaniu wszelkich zadań oraz zrealizowaniu wyznaczonych celów lub wtedy, kiedy zapada decyzja, że dalsza praca na projektem z jakiegoś powodu nie jest wskazana.

Ciekawe artykuły o finansach:

Ważne fazy zarządzania projektem
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
Previous article
Wielotematyczny portal internetowy wordpress dla każdego
Next article
Definicja leasingu oraz jego zastosowanie
About the author