Korporacja

Wartosc waluty

Ze względu na niepewność związaną z przyszłą wartością waluty krajowej, wiele instytucji niefinansowych, banków oraz rządów w krajach rozwijających się (oraz w niektórych krajach uprzemysłowionych) wybiera emisję zadłużenia nominowanego w walucie zagranicznej. Postępowanie takie może doprowadzić do kryzysu finansowego w sposób analogiczny do nieprzewidzianego spadku inflacji. Jeśli umowy dłużne są nominowane w walutach zagranicznych, nieprzewidziana deprecjacja lub dewaluacja waluty krajowej zwiększa ciężar zadłużenia firm krajowych. Ponieważ aktywa są zazwyczaj nominowane w walucie krajowej, następuje pogorszenie bilansu przedsiębiorstw oraz spadek ich kapitału własnego, co w sposób, który scharakteryzowaliśmy powyżej, zwiększa problem negatywnej selekcji i ryzyka nadużycia. Nasilenie problemów asymetrii informacji prowadzi do spadku inwestycji i zahamowania aktywności gospodarczej. Chociaż jak wiemy, wzrost stóp procentowych wywiera bezpośredni wpływ na nasilenie problemów negatywnej selekcji, może on zwiększać zagrożenie kryzysem finansowym również przez oddziaływanie na bilans zarówno przedsiębiorstw jak i gospodarstw domowych. Wzrost stóp procentowych i spowodowany tym wzrost obciążających firmy i gospodarstwa domowe płatności z tytułu odsetek zmniejsza strumienie gotówki (różnicę pomiędzy wpływami i wydatkami gotówkowymi) przedsiębiorstw. Spadek strumieni gotówki pogarsza bilans, ponieważ zmniejsza płynność gospodarstwa domowego czy przedsiębiorstwa, utrudniając w ten sposób pożyczkodawcy określenie, czy kredytobiorca będzie w stanie spłacać swoje zobowiązania. Ostatecznie problemy negatywnej selekcji i ryzyka nadużycia, wobec jakich staną potencjalni pożyczkodawcy tych firm i gospodarstw domowych, będą się nasilały, wskutek czego spadnie ilość udzielanych kredytów i aktywność gospodarcza.

Ciekawe artykuły o finansach:

Wartosc waluty
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
Next article
Wielka brytania
About the author