W świecie biznesu i ekonomii

Stopa procentowa

Dodano przez dnia paź 13, 2012 |

Stopa procentowa

W ekonomii obecne jest pojęcie stopy procentowej. Jest to koszt, który ponosi każdy, kto pożycza się określonej kwoty na określony czas. Patrząc z perspektywy podmiotu, który udziela pożyczki jest to miernik przychodu uzyskany przez niego z przekazania kapitału podmiotowi, który go potrzebuje. Banki udzielają pożyczki w formie kredytu. Pożyczka może mieć jednak również np. postać zakupu obligacji. Instytucja, która potrzebuje kapitału emituje wówczas obligacje. Funkcjonowanie gospodarki zależy m.in. od wysokości stóp procentowych. W momencie, gdy stopy procentowe są wysokie społeczeństwo niechętnie zaciąga kredyty, ponieważ koszty pożyczki są zbyt wysokie i niewiele osób będzie w stanie spłacić kredyt. W efekcie nie wydają pieniędzy na zakup rzeczy, które mogliby kupić za otrzymany kredyt. Zmniejsza się popyt na dobra takie jak samochody, mieszkania, wyposażenie mieszkań i podróże, bo to są właśnie najczęstsze cele kredytobiorców. Przedsiębiorstwa gorzej prosperują, więc traci na tym gospodarka.