W świecie biznesu i ekonomii

Różnice w pojęciach

Dodano przez dnia paź 15, 2012 |

O korporacjach o zasięgu pozakrajowym mówimy w różnym kontekście i w związku z tym korporacje określa się w różny sposób. Podstawowa różnica występuje pomiędzy korporacjami transnarodowymi i wielonarodowymi. Pojęcie korporacji transnarodowych jest często stosowane wymiennie z pojęciem korporacji międzynarodowych. Jednak niektóre źródła wykazują różnice w pojmowaniu ich istoty. Zacznijmy od wyjaśnienia, czym są korporacje transnarodowe. Za korporacje tego typu uważa się przedsiębiorstwa, które główną siedzibę, czyli całą centralę z zarządem posiadają na terenie danego kraju. Równocześnie filie i oddziały znajdują się w innych krajach, na rynkach których przeprowadzane są transakcje. Korporacje transnarodowe prowadzą również takie działania, jak przejmowanie kontroli nad innymi przedsiębiorstwami. Przejęcia i fuzje są działaniami na porządku dziennym. Korporacje wielonarodowe różnią się tym, że kapitał przedsiębiorstwa nie pochodzi wyłącznie z danego kraju, lecz jest sumą składową kapitałów zagranicznych.