W świecie biznesu i ekonomii

Przepływ kapitału

Dodano przez dnia paź 13, 2012 |

Przepływ kapitału

Korporacje są efektem globalizacji, a jednocześnie to one ją napędzają. W sensie globalnym, jako podmioty gospodarcze liczą się przede wszystkim korporacje, które niejednokrotnie działają na rynkach wielu krajów. Jednak również mniejsze przedsiębiorstwa, o ile posiadają cechy konkurencyjne mogą prowadzić wymianę zagraniczną. Otwarcie się granic wielu krajów spowodowało swobodny przepływ kapitału. Kapitał finansowy, bo o nim mowa może przybierać różne formy oddziałując na gospodarkę państw, a także w pośredni sposób na rynek pracy. Kapitał może mieć postać pieniężną. Jego przepływ odbywa się też za pomocą: bezpośrednich inwestycji zagranicznych, kredytów i środków pomocowych oraz inwestycji portfelowych. Każdy z tych przepływów w inny sposób oddziałuje na gospodarkę. Mobilność kapitału jest bardzo wysoka i poprzez przepływy można zmieniać istniejącą sytuację gospodarczą, a także rynku pracy. Niektóre z przepływów przynoszą większe korzyści niż pozostałe. Dzieje się tak dlatego, że część form przekazywania kapitału jest obarczona ryzykiem.