Korporacja

Polityka państw wobec korporacji

Polityka państw wobec korporacji transnarodowych nie jest polityką bezpośrednio. Poprzez zapewnienie odpowiednich warunków w kraju może się przyczyniać do przyciągania inwestorów zagranicznych, a więc wpływać na to, że korporacje będą decydować się na założenie filii w danym kraju lub zawieranie umów z miejscowymi przedsiębiorstwami, którym będą powierzane określone prace świadczone na rzecz korporacji. Krajowe firmy stają się często częścią sojuszów międzynarodowych, które mają strategiczne znaczenie. Państwo wpływa na obecność korporacji, na ich chęć do inwestowania właśnie w tym kraju poprzez odpowiednią politykę, której głównym celem jest zwykle poprawienie sytuacji krajowych przedsiębiorstw i napędzanie gospodarki. Poprawa funkcjonowania przedsiębiorstw krajowych ma niebagatelne znaczenie. Restrukturyzacja, modernizacja, podnoszenie kwalifikacji pracowników, wspieranie badań, a także działania nakierowane na ochronę środowiska powodują przyciąganie korporacji. Liczą się też istniejące standardy i normy techniczne oraz jakościowe.

słowa kluczowe: globalizacja kulturalna, inwestycje portfelowe, globalizacja rynku, korporacja co to jest, globalizacja na swiecie

Ciekawe artykuły o finansach:

Polityka państw wobec korporacji
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
Previous article
Stopy procentowe banku centralnego
Next article
Obroty korporacji międzynarodowych
About the author
related articles