W świecie biznesu i ekonomii

Charakterystyka korporacji międzynarodowych

Dodano przez dnia paź 15, 2012 |

Wszystkie korporacje międzynarodowe posiadają określone cechy. Zdecydowanie są rozproszone pod względem geograficznym. W związku z tym, że filie są rozmieszczone po całym świecie korporacje są niezależne od państw, w których zakłady pracy się znajdują. Jeśli sytuacja w jednym państwie nie wygląda najlepiej, przedsiębiorstwo wciąć dobrze prosperuje na innych rynkach i zawsze istnieje możliwość przeniesienia filii na inne terytorium. Suwerenność jest jedną z podstawowych cech międzynarodowej korporacji. Korporacje mają dość złożone struktury. Czasami wykorzystują własne możliwości produkcyjne, a kiedy indziej działają na podstawie umów zawartych z przedsiębiorcami niezależnymi. Korporacje mają również to do siebie, że specjalizują się w określonych dziedzinach. Określenie kierunku działalności przedsiębiorstwa przynosi wymierne efekty. Korporacje działają w sposób zintegrowany. Oznacza to, że pomimo rozproszenia przepływ informacji nie zawodzi i niezbędne wiadomości docierają do wszystkich filii lub do konkretnych podmiotów i działów.

Więcej

Odziaływanie korporacji

Dodano przez dnia paź 15, 2012 |

Odziaływanie korporacji

Korporacje posiadają dużą władzę dotyczącą różnych kwestii. Ze względu na swój zasięg, a także posiadany budżet wywierają wpływ na kształtowanie rzeczywistości. Wpływają na instytucje i pojedyncze osoby. Posiadają dużą siłę przebicia. Korzystanie z taniej siły roboczej i budowa zakładów pracy w państwach o niskiej skali podatkowej powodują, że upadają mniejsze przedsiębiorstwa. W momencie, gdy na rynku nie ma już konkurencji korporację mogą sobie pozwolić na wprowadzanie praktyk monopolistycznych. Korporacje mogą wywoływać kryzysy w skali globalnej. Ich działania mogą przekładać się na kryzys handlowy, walutowy i w ogóle gospodarczy. Korporacje zatrudniają świetnie wyszkolonych specjalistów od kreowania wizerunku. Żadna korporacja nie pozwoli sobie na zaniedbanie PR-u. Specjaliści od public relations mają za zadanie kształtowanie odpowiedniego wizerunku przedsiębiorstwa w oczach konsumentów. Poprzez media skłaniają konsumentów do zmiany postaw i zachowań. Ustalają, jaki powinien być pożądany styl życia, przez co przekonują konsumentów do zakupu określonych produktów.

Więcej

Kreowanie wizerunku

Dodano przez dnia paź 13, 2012 | 1 comment

Znane osoby: aktorzy, piosenkarze lub politycy często korzystają z usług specjalistów od kreowania wizerunku. W wielu sytuacjach to, w jaki sposób postrzegają nas inni ludzie jest bardzo ważne. W znacznym stopniu przyczynia się do odniesienia sukcesu. Wizerunek ma również ogromne znaczenie w biznesie. Chodzi o stworzenie określonego wizerunku firmy, a że firma to ludzie, więc jej wizerunek w dużej mierze zależy od wizerunku zatrudnianych pracowników i szefów. Nawet, jeśli prowadzimy jednoosobowy biznes nie możemy zapominać o kreowaniu odpowiedniego wizerunku. Na wizerunek firmy składają się również jej działania, czyli to, czy sprzyja ochronie środowiska, czy wspomaga fundacje, czy organizuje konkursy i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom konsumentów. W przypadku ludzi na kreację wizerunku wpływa i zachowanie, i wygląd. W pierwszej kolejności zauważany jest wygląd, a dopiero potem inne cechy, więc należy o niego zadbać. Autoprezentacja nie należy do łatwych sztuk, ale można ją opanować, a dzięki temu wzrośnie nasza wiarygodność.

Więcej

NLP

Dodano przez dnia paź 13, 2012 |

NLP, czyli programowanie neurolingwistyczne jest kojarzone z przeciętną osobę nie znającą tematu ze sztuką manipulacji. Stało się tak za sprawą firm oferujących szkolenia NLP umożliwiające zdobycie partnera. Tymczasem techniki NLP nie są wyrachowaną manipulacją. Nie można jednak dać się zwieść jednodniowym lub kilkudniowym warsztatom, które obiecują, że w tym czasie posiądziemy niezbędną wiedzę. W rzeczywistości każdy, kto chce się posługiwać NLP powinien zacząć od poznania podstaw psychologii. Programowanie neurolingwistyczne pozwala unikać błędów w komunikacji, przez co komunikacja staje się znacznie bardziej efektywna i osiągamy zaplanowane cele. Jest to niezwykle ważne w kontaktach biznesowych. Odpowiedną techniką możemy wywierać wpływ na partnera biznesowego, lecz nie jest to wyrachowana manipulacja. Kursy NLP prowadzone przez prawdziwych specjalistów, a nie przez tych, którzy się za nich tylko podają pokazują, jak w etyczny sposób wywierać wpływ na drugą osobę. Mówią m.in. o zatrzymaniu uwagi klienta.

Więcej