Korporacja

Obszary wpływów

W dobie globalizacji to korporacje transnarodowe posiadają olbrzymi wpływ na kilka obszarów funkcjonowania państw. Nie można jednoznacznie powiedzieć, czy jest to wpływ pozytywny, czy negatywny, ponieważ trzeba by było oceniać tak naprawdę rezultaty globalizacji. Ponadto ocena zależy też od warunków, które dane państwo stworzyło lub na które przystało w sensie gospodarczym. Korporacje transnarodowe mają znaczący wpływ na kształtowanie się podziału pracy w sensie międzynarodowym. Ludzie różnych narodowości współpracują ze sobą, a niektóre kraje uchodzą za miejsca, gdzie kształcą się najlepsi specjaliści z konkretnych dziedzin i później tych fachowców korporacje starają się pozyskać często do pracy poza granicami ich krajów. Specjaliści w wielu przypadkach korzystają z takich propozycji, ponieważ korporacje oferują im wysokie zarobki, a także inne dogodne warunki pracy. Korporacje oddziałują na działalność rządów i mają znaczący wpływ na życie społeczne w poszczególnych krajach. Oprócz tego decydują o przepływie kapitałów i technologii i kształtują metody zarządzania i organizacji.

słowa kluczowe: globalizacja kultury, globalizacja kultury plusy i minusy, globalizacja kulturowa definicja, globalizacja praca, globalizacja minusy

Ciekawe artykuły o finansach:

Obszary wpływów
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
Previous article
Obroty korporacji międzynarodowych
Next article
Konkurencyjność światowych korporacji
About the author
related articles