Korporacja

Obroty korporacji międzynarodowych

Już dane pochodzące z lat 90-tych wskazywały na to, że korporacje międzynarodowe dominują w handlu światowym. Obroty pomiędzy korporacjami oraz ich filiami stanowiły 1/3 wartości światowego handlu. Rola korporacji tylko przybiera na sile. Inwestycje zagraniczne w dużej mierze zależą właśnie od nich. W skali globalnej korporacje wyznaczają przepływy inwestycji zagranicznych. Decydują o ich wielkościach. W rozwoju gospodarki ogromne znaczenie mają surowce, których zasoby znajdują się w różnych rejonach świata. Ich wydobycie i przetwarzanie kontrolują głównie korporacje o zasięgu światowym. Pracownicy o najwyższych specjalizacjach, posiadający ogromną wiedzę i doświadczenie są nieocenionym skarbem dla korporacji. Dlatego korporacje robią wszystko, aby najlepszych fachowców ściągnąć do siebie i skutecznie im się to udaje. Największa liczba wysoko wykwalifikowanych specjalistów pracuje właśnie dla korporacji. Światowe zasoby technologiczne również w większości należą do korporacji międzynarodowych.

słowa kluczowe: wpływ globalizacji na rynek pracy, globalizacja rynku pracy, zagraniczne inwestycje portfelowe, globalizacja kultury

Ciekawe artykuły o finansach:

Obroty korporacji międzynarodowych
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
Previous article
Polityka państw wobec korporacji
Next article
Obszary wpływów
About the author