Korporacja

Lokalizacja korporacji ponadnarodowych

Każde państwo dąży do tego, aby jego gospodarka dynamicznie się rozwijała. Na rozwój mają wpływ różne czynniki. Państwo rozwija się tym lepiej, im większa jest jego zdolność do zatrzymywania inwestorów, przyciągania prężnie działających firm oraz ludzi na różnych stanowiskach. Zdolność tą określa się jako lepkość. Korporacje międzynarodowe zakładają swoje oddziały i filie w państwach, które są im przychylne, czyli w takich, które gwarantują dogodne warunki dla rozwoju przedsiębiorstw. Dla korporacji liczy się to, jaki kapitał ludzki mogą pozyskać w danym państwie. Chodzi o wykształcenie, kwalifikacje i podejście do pracy, ale znaczenie mają też koszty utrzymania pracowników, co zależy też od polityki danego państwa. Znaczenie ma również miejscowa władza i rozwój miejscowych firm. Kolejnym znaczącym czynnikiem jest kwestia zaopatrzenia i możliwości dotarcia do rynków zbytu. W kwestii rynków zbytu bierze się pod uwagę ich wielkość, a także dynamikę wzrostu. Każda korporacja bada te czynniki przed podjęciem decyzji o nowej lokalizacji.

Ciekawe artykuły o finansach:

Lokalizacja korporacji ponadnarodowych
1 vote, 5.00 avg. rating (88% score)
Previous article
Konkurencyjność światowych korporacji
About the author
related articles