W świecie biznesu i ekonomii

Kredyty i środki pomocowe

Dodano przez dnia paź 13, 2012 |

Globalizacja wiąże się ze swobodnym przepływem kapitału pomiędzy krajami. Różne formy przepływów dają różne możliwości. Niosą ze sobą szanse, ale mogą też przynosić zagrożenia. Pomoc udzielana innym państwom w formie kredytów lub środków pomocowych może przynieść znaczące korzyści i przyczynić się do sukcesu, którym może być zmniejszenie bezrobocia i wzrost gospodarczy. Przepływy kapitałowe w tych formach stanowią często stymulatory gospodarki. Jednak kredyty mają tą wadę, że wcześniej, czy później w zależności od umowy, trzeba je zwrócić. W przypadku innych środków pomocowych sytuacja wygląda lepiej, ponieważ często są to fundusze bezzwrotne lub udzielone na bardzo korzystnych warunkach. Otrzymując kredyt lub środki pomocowe należy dokładnie przemyśleć, w jaki sposób je spożytkować. Odpowiednio ulokowane zwiększą ilość miejsc pracy, a tym samym obniżą stopę bezrobocia. Właściwa alokacja środków finansowych może pobudzić wzrost gospodarczy, ale jeśli pomysł na rozdysponowanie środków nie będzie trafiony, wtedy dojdzie do zadłużenia państwa.