W świecie biznesu i ekonomii

Korporacje a gospodarka światowa

Dodano przez dnia paź 15, 2012 |

Korporacje a gospodarka światowa

Korporacje w znaczący sposób wpływają na gospodarkę światową. Zasoby nie należą już do konkretnego państwa, czy też nie są wyłącznie w nim wykorzystywane. Korporacje w zależności od rodzaju zasobów pożytkują je w różny sposób, aby otrzymać oczekiwane korzyści. W jednym kraju inwestują zasoby finansowe, a w innych sprzedają zasoby materialne, czyli otrzymane produkty. Produkty mogą wędrować w różne rejony świata. Mamy do czynienia z nieustannym przepływem zasobów pomiędzy różnymi zakątkami globu. Działalność korporacji stymuluje wzrost gospodarczy i efektywność gospodarczą. Przejęcia i fuzje, które w korporacjach są na porządku dziennym stymulują z kolei restrukturyzację. Nowe technologie, metodologie oraz inne wzorce funkcjonowania przedsiębiorstw są przekazywane dalej. Zmienia się stopień integralności pomiędzy przedsiębiorstwami i gospodarką. Ich zależność wzrasta. W gospodarce światowej pojawiają się nowe dziedziny, co jest nierozerwalne z rozwojem wszechobecnej technologii. Także procesy w niej zachodzące zmieniają się, a korporacje mają na to duży wpływ.