W świecie biznesu i ekonomii

Inwestycje portfelowe

Dodano przez dnia paź 13, 2012 |

Inwestycje portfelowe

Inwestycje portfelowe polegają na zakupie papierów wartościowych. Są to zagraniczne inwestycje pośrednie. Do papierów wartościowych zalicza się akcje i obligacje, ale mogą przyjmować też inna formę. W przypadku inwestycji portfelowych zyski czerpie się z różnic wynikających z oprocentowania papierów wartościowych. Mówiąc dokładniej są to różnice stóp procentowych, a także wahania kursu walutowego. Inwestycje portfelowe mogą wpływać na zmiany na rynku pracy i kształtować rozwój gospodarki, ale nie można ich traktować jako stałego kapitału. Inwestycje portfelowe podlegają często działaniom spekulacyjnym znaczących korporacji. Rynek przepływów finansowych tego typu jest naprawdę płynny, ponieważ opiera się na grach rynkowych. Stopy procentowe i waluty są elementem gier rynkowych. Rynek krajowy może ucierpieć na spekulacjach. Z drugiej strony jest to zastrzyk, który uzupełnia budżet państwa, a nawet potrafi go zwiększyć. Wybór formy przepływu kapitału powinien uwzględniać potrzeby i możliwości państwa.