Korporacja

Definicja leasingu oraz jego zastosowanie

Podczas prowadzenia firmy częstokrotnie natrafiamy na problem związany z brakiem środków finansowych na dalszy rozwój. Dlatego staramy się pozyskać albo kredyt, alb inną formę dofinansowania. Jednak czasami wystarcza zapytać się o leasing, aby móc skorzystać z nowych maszyn w naszej firmie bez kosztownego obciążania naszego konta wielkim wydatkiem. Na czym polega ta usługa finansowa?
Przepisy prawa o leasingu

Wszelkie zapytania prawne dotyczący podpisywania umów leasingowych są zawarte w Kodeksie Pracy (artykuły 7091-70918). Zgodnie z tym zapisem, leasingiem nazywamy:

Każdą umowę cywilnoprawną zawartą pomiędzy dwiema albo trzema stronami: producentem, firmą leasingową i kupującym. Producent zobowiązuje się do dostarczenia rzeczy materialnej i oddanie jej w użytek niewyłączny Kupującemu. Kupujący natomiast zobowiązuje się do spłacania rat o wartości netto leasingowanego towaru oraz płacenia odsetek z tytułu leasingu.

Oznacza to, że leasing maszyn polega na zakupieniu dóbr materialnych przez osobę dającą leasing i przekazaniu tych dóbr osobie podpisującej umowę. Jeśli sprawa ocierałaby się o leasing aut, firma zakupiłaby albo przekazała pojazd na rzecz swojego klienta. Ten zaś płaciłby raty zupełnie tak, jakby wypożyczył albo zakupił ratalnie ten produkt, lecz dodatkowo doszłyby odsetki.

W zależności od formy umowy, leasing maszyn i pojazdów może obejmować między innymi:

Leasingodawca jest formalnym właścicielem towaru i bierze na siebie amortyzację,
Leasingobiorca jest właścicielem towaru i to on zajmuje się amortyzacją operacji,

W pierwszym wypadku, zwanym leasingiem finansowym, firma leasingowa, najczęściej bank, zobowiązuje się do zakupienia danego dobra materialnego (samochodu, maszyny przemysłowej, budynku) i przekazania go na rzecz swojego klienta.
Definicja leasingu oraz jego zastosowanie

Serdeczny uścisk dłoni na koniec transakcji leasingowych

Drugi przypadek to sytuacja, w której leasingodawca nie jest formalnym właścicielem przedmiotu, gdyż prawa majątkowe zostały przekazane na rzecz firmy. W zamian za to nie zajmuje się amortyzacją i czerpie jedynie korzyści z odsetek.
Odmiany leasingu

Poza typowym układem, kiedy to leasingodawca przekazuje nam samochód w leasing, może dość również do sytuacji, kiedy to firma będzie przekazywać swój majątek do banku w zamian za finansowe wsparcie.

Leasing zwrotny, bo tak się nazywa ta forma, polega poniekąd na rozwiązaniu znanym z lombardów – firma daje swoje zasoby w zamian za zastrzyki gotówki. Jeśli będzie potrzebowała z powrotem towar, po prostu zmieni umowę leasingową.

Ciekawe artykuły o finansach:

Definicja leasingu oraz jego zastosowanie
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
Previous article
Ważne fazy zarządzania projektem
Next article
Organizacja konferencji – samemu czy…?
About the author
related articles