W świecie biznesu i ekonomii

Coaching

Dodano przez dnia paź 12, 2012 |

Od jakiegoś czasu wszędzie pojawia się bardzo modne słowo coaching. Okazuje się, że coaching może dotyczyć życia prywatnego i zawodowego. W biznesie znaczenie ma oczywiście aspekt zawodowy. Czy jest coaching? Jest to metoda doskonalenia umiejętności, a także podnoszenia kwalifikacji pod okiem trenera, czyli coacha. Początkowo coaching służył pracownikom na poziomie menadżerów, a także na wyższych stanowiskach. Obecnie coaching dotyczy również specjalistów różnych dziedzin. Raczej nie zdarza się, aby pracownicy szeregowi byli prowadzenie przez trenera. Coach najpierw obserwuje pracownika w jego miejscu pracy. W ten sposób odkrywa jego wady i zalety, a dokładnie jego nawyki, czyli sposób działania. Poprzez obserwacje określa, co należy zrobić, aby poprawić organizację pracy, zarządzanie czasem, delegowanie zadań, czy też ogólnie pojętą efektywność. Trener pomaga w uporządkowaniu wszystkich problemów. W zależności od rodzaju pracy wyznaczane są cele do osiągnięcia. Jeśli praca wymaga kreatywności, coach pomaga ją wzbudzić.

Więcej

Tajemniczy klient

Dodano przez dnia paź 12, 2012 |

Tajemniczy klient

Tajemniczy klient to inaczej mystery shopping. Jest to metoda sprawdzania jakości obsługi klienta. Do badań jakości obsługi klientów są specjalnie zatrudniane osoby, które pełnią rolę audytorów. Audytor odwiedza wyznaczony punkt, czyli sklep, czy też firmę usługową. Taka osoba zachowuje się klient, czyli wykazuje zainteresowanie produktami lub usługami, dopytuje się o szczegóły i cały czas obserwuje przy tym osobę, która go obsługuje i w ogóle funkcjonowanie całego miejsca. Audytor zwraca uwagę na szczegóły, a potem skrzętnie zapisuje spostrzeżenia. Zazwyczaj musi wypełnić ankietę, w której musi ocenić poszczególne elementy obsługi klienta. Pytania znajdujące się w kwestionariuszu są pytaniami konkretnymi, które wymuszają jednoznaczne odpowiedzi. Dzięki temu zachowania i wypowiedzi pracowników nie mogą być interpretowane w dowolny sposób, co daje jasny obraz sytuacji panującej w danym miejscu. Badaniami typu „tajemniczy klient” zajmują się wyspecjalizowane firmy, które na końcu dostarczają rzetelny raport firmie, która badanie zleciła.

Więcej

Badanie satysfakcji klientów

Dodano przez dnia paź 11, 2012 |

Przeprowadzanie badań satysfakcji klientów ma duże znaczenie w biznesie, ponieważ umożliwia lepsze dostosowanie oferty do potrzeb klientów. Na konkurencyjnym rynku zadowolenie klientów powinno być priorytetem. Badania dostarczają wiedzy o konsumentach, o ich preferencjach, potrzebach i pragnieniach. Posiadana wiedza pozwala na zatrzymanie dotychczasowych klientów i pozyskanie nowych. Ułatwia zarządzanie obsługą klienta, ponieważ dowiadujemy się, z czego klient jest zadowolony, a z czego nie. Badanie satysfakcji klientów jest punktem wyjściowym do planowania działań marketingowych. Podczas badania dokonuje się analizy struktury klientów. W pierwszej kolejności należy sprecyzować cel badawczy. Znaczenie ma również dobór właściwej metody badawczej. Badania muszą być przeprowadzone na odpowiedniej grupie osób, aby próba badawcza miała sens i można było wyciągnąć z niej pożyteczne wnioski. Metody badania satysfakcji klientów opierają się przede wszystkim na kwestionariuszach. Od tego, jak zostaną opracowane zależy użyteczność odpowiedzi.

Więcej

Motywowanie pracowników

Dodano przez dnia paź 11, 2012 |

Najlepszy sprzęt i nowoczesne technologie nie zdadzą się na nic, jeśli w przedsiębiorstwie zabraknie ludzi. Pracownicy nie zawsze są doceniani, a w rzeczywistości są głównym czynnikiem sukcesu firmy. Zmotywowany pracownik to pracownik dobrze wypełniający swoje obowiązki. W biznesie ważna jest również psychologia. Motywowanie pracowników jest jej elementem. Pracodawcy mogą wprowadzać różne formy motywacji. Najbardziej znaną jest motywowanie w formie rzeczowej, najczęściej w postaci nagrody pieniężnej. Wiadomo, że materialne korzyści zawsze stanowią motywację, ale działają szczególnie motywująco, jeśli nagroda jest naprawdę wysoka. W przeciwnym razie motywacja jest zwykle krótkotrwała. Istnieją również pozafinansowe formy motywacji. Pracownicy najbardziej są zmotywowani, jeśli w pracy panuje przyjazna atmosfera. Wtedy łatwiej się komunikować i czas przyjemniej i szybciej upływa. Motywujące jest, jeśli pracodawca, czy też przełożony potrafią pochwalić zespół za osiągnięcia. W końcu każdy chce, aby dostrzeżono jego starania.

Więcej