W świecie biznesu i ekonomii

Pojęcie ekonometrii

Dodano przez dnia paź 12, 2012 |

Ekonometria jest dziedziną, która wspomaga naukę, jak jest ekonomia w czystej postaci. Chcąc być dobrym ekonomistą należy zgłębić jej sens i dobrze poznać rozwiązania, które proponuje. W ekonomii powstają różne teorie i modele ekonomiczne, których założenia nie zawsze muszą być słuszne lub mogą po prostu nie pasować do danej sytuacji. Ekonometria posługuje się modelami, które umożliwiają analizę założonych teorii. Dzięki nim można przewidzieć procesy, które rządzą ekonomią. Ekonomia jest natomiast częścią procesów gospodarczych, które są bardzo ważne dla społeczeństwa. Modele ekonometryczne pozwalają na kierowanie procesami zachodzącymi w ekonomii, dzięki czemu możliwe jest przetrwanie lub uniknięcie kryzysu. Przewidują zachowania rynkowe. Przeprowadzanych analiz ekonometrycznych nie można traktować jako czegoś, co jest pewne. Modele przewidują tylko przybliżone scenariusze, które jednak ze względu na wiele czynników mogą być w rzeczywistości inne. Ekonometria wykorzystuje matematykę i statystykę badając zależności różnych zjawisk.

Więcej

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Dodano przez dnia paź 12, 2012 |

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Kolejną dziedziną stanowiącą część ekonomii są międzynarodowe stosunki gospodarcze. Ta dyscyplina różni się od innych gałęzi ekonomii tym, że uwzględnia działalność przedsiębiorstw i państw w skali międzynarodowej. Wymiana handlowa może odbywać się równocześnie pomiędzy podmiotami dwóch lub większej liczby krajów. Międzynarodowe stosunki gospodarcze biorą pod uwagę wpływ, jaki wywiera międzynarodowa wymiana handlowa na ekonomiczne prosperowanie państwa. Uwzględnia się przy tym oddziaływanie na gospodarkę światową. Stosunki zawiązywane pomiędzy przedsiębiorstwami, państwami albo ich grupami są rozpatrywane od dwóch stron. Przede wszystkim uwzględnia się w ujęciu ekonomicznym prawa rządzące działaniami poszczególnych podmiotów, czyli przedsiębiorstw lub krajów, albo ich zrzeszeń. Prawa te często są bardzo zdeterminowane przez kulturę kraju, w którym występują. Z drugiej strony międzynarodowe stosunki gospodarcze rozpatruje się uwzględniając politykę danego kraju w kwestii gospodarczej polityki zagranicznej.

Więcej

Makroekonomia

Dodano przez dnia paź 11, 2012 |

Faktyczny rozwój dziedziny, jaką jest ekonomia rozpoczął się w XIX wieku. Na pojęcie makroekonomii trzeba było jeszcze trochę poczekać. Zostało po raz pierwszy zastosowane prawdopodobnie w 1929 r.. Makroekonomia w przeciwieństwie do mikroekonomii traktuje gospodarkę w sposób całościowy. Zjawiska, które wpływają na globalny popyt i globalną podaż znajdują się w zakresie badań makroekonomii. Na podstawie wniosków wyciągniętych z obserwacji państwa powinny podejmować decyzje ekonomiczne. W makroekonomii znaczenie mają różnorakie wskaźniki. Dziedzina ta skupia uwagę na całkowitym dochodzie gospodarki, agregowaniu i podziale dochodu narodowego. Bada kwestie dotyczące inflacji i bezrobocia. Zwraca uwagę na inwestycje oraz zależność pomiędzy nimi, a bilansem płatniczym. Polityka gospodarcza państwa i polityka pieniężna banku centralnego odgrywają znaczącą rolę w przedmiotach zainteresowania makroekonomii. Poziom zatrudnienia, dochody oraz wydatki z budżetu państwa i średni poziom cen to kolejne istotne zagadnienia.

Więcej

Mikroekonomia

Dodano przez dnia paź 11, 2012 |

Mikroekonomia

Jedną z podstawowych dziedzin ekonomii jest mikroekonomia. Jest to gałąź wiedzy zajmująca się badaniem konsumentów oraz większych podmiotów, czyli przedsiębiorstw. Bierze pod uwagę zmiany zachodzące na rynkach i skrupulatnie je analizuje. Decyzje podejmowane przez konsumentów mają związki przyczynowo-skutkowe. Dlatego tak ważne jest zbadanie motywów, którymi kierują się przy zakupie. Mikroekonomia zajmuje się śledzeniem procesów gospodarczych oraz wpływających na nie zjawisk. Pod uwagę brane są różne obszary gospodarki. Zachowania pojawiające się na poszczególnych rynkach produktów i usług dotyczą nabywców i sprzedawców. Zachodzące pomiędzy nimi interakcje są przedmiotem analizy mikroekonomicznej. Z założenia gospodarka nie jest jednolitym tworem, lecz zbiorem podmiotów gospodarczych. Obserwowane zachowania są formułowane jako hipotezy, które przybierają postać matematyczną. Powstałe hipotezy są weryfikowane poprzez metody statystyczne. Ekonometria pełni użyteczną rolę w mikroekonomii.

Więcej