W świecie biznesu i ekonomii

Polityka państw wobec korporacji

Dodano przez dnia paź 15, 2012 | 2 comments

Polityka państw wobec korporacji

Polityka państw wobec korporacji transnarodowych nie jest polityką bezpośrednio. Poprzez zapewnienie odpowiednich warunków w kraju może się przyczyniać do przyciągania inwestorów zagranicznych, a więc wpływać na to, że korporacje będą decydować się na założenie filii w danym kraju lub zawieranie umów z miejscowymi przedsiębiorstwami, którym będą powierzane określone prace świadczone na rzecz korporacji. Krajowe firmy stają się często częścią sojuszów międzynarodowych, które mają strategiczne znaczenie. Państwo wpływa na obecność korporacji, na ich chęć do inwestowania właśnie w tym kraju poprzez odpowiednią politykę, której głównym celem jest zwykle poprawienie sytuacji krajowych przedsiębiorstw i napędzanie gospodarki. Poprawa funkcjonowania przedsiębiorstw krajowych ma niebagatelne znaczenie. Restrukturyzacja, modernizacja, podnoszenie kwalifikacji pracowników, wspieranie badań, a także działania nakierowane na ochronę środowiska powodują przyciąganie korporacji. Liczą się też istniejące standardy i normy techniczne oraz jakościowe.

Więcej

Obroty korporacji międzynarodowych

Dodano przez dnia paź 15, 2012 | 1 comment

Obroty korporacji międzynarodowych

Już dane pochodzące z lat 90-tych wskazywały na to, że korporacje międzynarodowe dominują w handlu światowym. Obroty pomiędzy korporacjami oraz ich filiami stanowiły 1/3 wartości światowego handlu. Rola korporacji tylko przybiera na sile. Inwestycje zagraniczne w dużej mierze zależą właśnie od nich. W skali globalnej korporacje wyznaczają przepływy inwestycji zagranicznych. Decydują o ich wielkościach. W rozwoju gospodarki ogromne znaczenie mają surowce, których zasoby znajdują się w różnych rejonach świata. Ich wydobycie i przetwarzanie kontrolują głównie korporacje o zasięgu światowym. Pracownicy o najwyższych specjalizacjach, posiadający ogromną wiedzę i doświadczenie są nieocenionym skarbem dla korporacji. Dlatego korporacje robią wszystko, aby najlepszych fachowców ściągnąć do siebie i skutecznie im się to udaje. Największa liczba wysoko wykwalifikowanych specjalistów pracuje właśnie dla korporacji. Światowe zasoby technologiczne również w większości należą do korporacji międzynarodowych.

Więcej

Obszary wpływów

Dodano przez dnia paź 15, 2012 | 1 comment

Obszary wpływów

W dobie globalizacji to korporacje transnarodowe posiadają olbrzymi wpływ na kilka obszarów funkcjonowania państw. Nie można jednoznacznie powiedzieć, czy jest to wpływ pozytywny, czy negatywny, ponieważ trzeba by było oceniać tak naprawdę rezultaty globalizacji. Ponadto ocena zależy też od warunków, które dane państwo stworzyło lub na które przystało w sensie gospodarczym. Korporacje transnarodowe mają znaczący wpływ na kształtowanie się podziału pracy w sensie międzynarodowym. Ludzie różnych narodowości współpracują ze sobą, a niektóre kraje uchodzą za miejsca, gdzie kształcą się najlepsi specjaliści z konkretnych dziedzin i później tych fachowców korporacje starają się pozyskać często do pracy poza granicami ich krajów. Specjaliści w wielu przypadkach korzystają z takich propozycji, ponieważ korporacje oferują im wysokie zarobki, a także inne dogodne warunki pracy. Korporacje oddziałują na działalność rządów i mają znaczący wpływ na życie społeczne w poszczególnych krajach. Oprócz tego decydują o przepływie kapitałów i technologii i kształtują metody zarządzania i organizacji.

Więcej

Konkurencyjność światowych korporacji

Dodano przez dnia paź 15, 2012 |

Co decyduje o tym, że korporacje o światowym zasięgu stanowią tak dużą konkurencję dla innych przedsiębiorstw? Jest to pytanie, na które warto odpowiedzieć w erze globalizacji. Jednym z istotnych czynników decydujących o wysokiej konkurencyjności korporacji jest perfekcyjna komunikacja, a właściwie po prostu korzystanie z nowoczesnych narzędzi komunikacji. Pozyskanie informacji dotyczących odległej części świata jest dziś banalnie proste i zajmuje niewiele czasu. Rzetelna i błyskawiczna informacja wpływa na podejmowanie decyzji ekonomicznych. W ten sposób korporacje decydują o tym, czy założyć siedzibę w danym kraju, a jeśli tak to, jaki zakres działalności powinna mieć filia i jaki zasięg oddziaływania, czyli jak duża powinna być produkcja. Kolejnym czynnikiem, który decyduje o silnej pozycji korporacji międzynarodowych jest zaangażowanie w pozyskiwanie odpowiedniego kapitału ludzkiego, a w szczególności specjalistów. Istotne znaczenie ma kapitał intelektualny, który oni posiadają, ale który można również pozyskiwać np. poprzez zakup patentów.

Więcej