W świecie biznesu i ekonomii

Formy zatrudnienia

Dodano przez dnia paź 13, 2012 |

W czasach, które obecnym pokoleniom wydają się już odległe ludzie mieli pracę właściwie dożywotnio. Na pierwszej otrzymanej posadzie pozostawali aż do emerytury. Zmiana pracy była rzadkością. Teraz brakuje stabilności, poczucia bezpieczeństwa, ponieważ w żadnej pracy nie mamy gwarancji, jak długo w niej zostaniemy. Na dodatek pojawiły się nowe formy zatrudnienia, które z perspektywy pracowników nie zawsze są korzystne. Korporacje wiedzą, w jaki sposób oszczędzać. Zwykle posiadają podstawowy stały personel, a reszta pracowników jest zatrudniana okresowo, gdy pojawiają się nowe zadania lub sezonowe prace. Praca czasowa to z jednej strony dobre rozwiązanie dla osób, które poszukują pracy, ponieważ mogą zdobywać doświadczenie i zapełniać swoje CV, ale z perspektywy wielu osób wygląda to tak, że gdyby nie było możliwości prac czasowych, pracodawcy zatrudnialiby na stałe. W związku z tym jest to forma pracy krytykowana przez wiele osób. Poszukiwanie pracowników do prac czasowych przedsiębiorstwa zlecają często agencjom rekrutacyjnym. Jest to wtedy tzw. leasing pracowniczy.

Więcej

Zmiana charakteru pracy

Dodano przez dnia paź 13, 2012 |

Na globalizację miał wpływ rozwój nowoczesnych technologii ułatwiających komunikację, sprawiających, że stała się ona szybsza i bardziej efektywna. Dzięki rozwojowi komunikacji nawet bardzo duże odległości nie mają już znaczenia. Wiele spraw swobodnie można załatwiać właśnie na odległość. Nowoczesna komunikacja pozwala na obniżanie kosztów. Po pierwsze nie jest konieczny przejazd do drugiego miasta, czy przelot do innego kraju, aby załatwić interesy. Oszczędzamy więc na podróży. Przy okazji oszczędzamy również czas. Poza tym powstały nowe możliwości w zatrudnieniu pracowników. Czas pracy może być bardziej elastyczny. Obecność pracownika w biurze nie jest zawsze konieczna. Wystarczy, że wywiązuje się ze swoich obowiązków. W niektórych przypadkach pracownik może pracować wyłącznie w domu. Jest to ogromne udogodnienie dla osób niepełnosprawnych, czy też rodziców mających pod opieką małe dzieci. Z drugiej strony pracownicy są też delegowani poza stałe miejsce pracy, nawet za granicę. Pojawiła się też praca związana wyłącznie z wykonaniem konkretnego zadania.

Więcej

Cyfryzacja społeczeństwa

Dodano przez dnia paź 13, 2012 |

Cyfryzacja społeczeństwa

Wśród podmiotów gospodarczych korzyści z globalizacji czerpią korporacje transnarodowe i ponadnarodowe. Małe i średnie przedsiębiorstwa często nie mają wystarczających atutów, aby z nimi konkurować i upadają, albo po prostu przynoszą zyski, które nie dają pożądanej satysfakcji. Przedsiębiorstwa tego typu działają na rynkach regionalnych i lokalnych, a nie w skali globalnej. Nie tylko przedsiębiorstwa są dzielone na odnoszące sukcesy i te ledwo dające sobie radę. W efekcie rozwoju technologii doszło do cyfryzacji społeczeństwa. Cyfryzacja oznacza przekazywanie i otrzymywanie informacji w szybki sposób, dzięki technikom cyfrowym. Połączenie się z kimś na innym kontynencie jest banalnie proste. Jednak społeczne, gospodarcze i cywilizacyjne dysproporcje sprawiają, że nie do każdego zakątka świata dotarła nowoczesna technologia. Wskutek tego społeczeństwo w sensie globalnym jest podzielone na społeczeństwo informacyjne i pozostałą resztę, która jest odcięta od cyfrowego dostępu do informacji. Niejednokrotnie powoduje to wykluczenie zawodowe i inne problemy.

Więcej

Powstawanie dysproporcji

Dodano przez dnia paź 13, 2012 |

Powstawanie dysproporcji

Wydawałoby się, że globalizacja oznacza wyrównane szanse. W końcu globalizacja to ujednolicanie, homogenizacja. Rzeczywistość jest jednak inna. Dysproporcje w rozwoju gospodarczym państw i w poziomie życia mieszkańców zaznaczają się raczej coraz wyraźniej. Państwa rozwinięte pod względem gospodarczym zawsze są w lepszej sytuacji. Globalizacja im sprzyja. Umacnia ich pozycję. W przypadku krajów słabo rozwiniętych niestety nie można powiedzieć tego samego. Szanse w ekspansji rynkowej nie są równe. Państwa słabo rozwinięte muszą dostosowywać się do sytuacji. Przedsiębiorstwa muszą starać się być jeszcze bardziej konkurencyjne, co sprawia, że przynoszą niewielkie zyski lub ich prowadzenie przestaje się zupełnie opłacać. Państwa przegrywają więc walkę o zyski, o rozwój gospodarki często już na starcie. Kraje rozwinięte gospodarczo dominują na rynkach światowych, bez problemu eksportują towary, a ich działalność przynosi wymierne korzyści. Globalizacja sprawia, że niektóre dziedziny gospodarki zupełnie się nie rozwijają. Rośnie natomiast zapotrzebowanie np. na usługi.

Więcej