W świecie biznesu i ekonomii

Bank centralny

Dodano przez dnia paź 13, 2012 |

Bankowość jest dziedziną traktowaną odrębnie, ale jest częścią całego systemu ekonomicznego każdego państwa. Za funkcjonowanie systemu bankowego odpowiada instytucja, jaką jest bank centralny. Bank centralny nie jest zupełnie niezależną jednostką. Jest podporządkowany państwu. Zwykle działa, jako instytucja państwowa. Narodowy Bank Polski pełni w Polsce rolę banku centralnego. Wyłącznie bank centralny ma prawo emitowania znaków pieniężnych. Jest emitentem pieniądza gotówkowego i odpowiada za wprowadzenie go do obiegu. Wprowadzenie pieniądza do obiegu odbywa się w formie skupu walut albo metali szlachetnych. Bank centralny dokonuje tego również przez udzielanie kredytów bankom komercyjnym. Bank centralny kontroluje rozliczenia pozostałych banków oraz instytucji finansowych. Prowadzi ponadto transakcje z bankami centralnymi innych państw, ale również z instytucjami o charakterze międzynarodowym. Jako bank skarbu państwa obsługuje dług publiczny. Bank centralny ma prawo udzielenia państwu kredytu.