Korporacja

Aktualności:

Lokalizacja korporacji ponadnarodowych

Każde państwo dąży do tego, aby jego gospodarka dynamicznie się rozwijała. Na rozwój mają wpływ różne czynniki. Państwo rozwija się tym lepiej, im większa jest jego zdolność do zatrzymywania inwestorów, przyciągania prężnie działających firm oraz ludzi na różnych stanowiskach. Zdolność…

+Read more
Biznes:
Obroty korporacji międzynarodowych

Już dane pochodzące z lat 90-tych wskazywały na to, że korporacje międzynarodowe dominują w handlu światowym. Obroty pomiędzy korporacjami oraz…

Polityka państw wobec korporacji

Polityka państw wobec korporacji transnarodowych nie jest polityką bezpośrednio. Poprzez zapewnienie odpowiednich warunków w kraju może się przyczyniać do przyciągania…

Ostatnio dodane:
Pieniądze:
Polecamy:

Lokalizacja korporacji ponadnarodowych

Każde państwo dąży do tego, aby jego gospodarka dynamicznie się rozwijała. Na rozwój mają wpływ różne czynniki. Państwo rozwija się tym lepiej, im większa jest jego zdolność do zatrzymywania inwestorów, przyciągania prężnie działających firm oraz ludzi na różnych stanowiskach. Zdolność…

+Read more
Konkurencyjność światowych korporacji
Konkurencyjność światowych korporacji

Co decyduje o tym, że korporacje o światowym zasięgu stanowią tak dużą konkurencję dla innych przedsiębiorstw? Jest to pytanie, na które warto odpowiedzieć w erze globalizacji. Jednym z istotnych czynników decydujących o wysokiej konkurencyjności korporacji jest perfekcyjna komunikacja, a właściwie…

Obszary wpływów
Obszary wpływów

W dobie globalizacji to korporacje transnarodowe posiadają olbrzymi wpływ na kilka obszarów funkcjonowania państw. Nie można jednoznacznie powiedzieć, czy jest to wpływ pozytywny, czy negatywny, ponieważ trzeba by było oceniać tak naprawdę rezultaty globalizacji. Ponadto ocena zależy też od warunków,…

Obroty korporacji międzynarodowych
Obroty korporacji międzynarodowych

Już dane pochodzące z lat 90-tych wskazywały na to, że korporacje międzynarodowe dominują w handlu światowym. Obroty pomiędzy korporacjami oraz ich filiami stanowiły 1/3 wartości światowego handlu. Rola korporacji tylko przybiera na sile. Inwestycje zagraniczne w dużej mierze zależą właśnie…

Polityka państw wobec korporacji
Polityka państw wobec korporacji

Polityka państw wobec korporacji transnarodowych nie jest polityką bezpośrednio. Poprzez zapewnienie odpowiednich warunków w kraju może się przyczyniać do przyciągania inwestorów zagranicznych, a więc wpływać na to, że korporacje będą decydować się na założenie filii w danym kraju lub zawieranie…

Starsze artykuły:
globalizacja kultury

Ze względu na niepewność związaną z przyszłą wartością waluty krajowej, wiele instytucji niefinansowych, banków oraz rządów w krajach rozwijających się (oraz w niektórych krajach uprzemysłowionych) wybiera emisję zadłużenia nominowanego w walucie zagranicznej. Postępowanie takie może doprowadzić do kryzysu finansowego w sposób analogiczny do nieprzewidzianego spadku inflacji. Jeśli umowy dłużne są nominowane w walutach zagranicznych, nieprzewidziana deprecjacja lub dewaluacja waluty krajowej…

+Read more